Cennik na rok szkolny 2022/2023

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do 17.30

Opłata miesięczna za pobyt dziecka za przedszkolu wynosi – 500 zł/miesiąc

W ramach czesnego przedszkole zapewnia :

  1. Realizację programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku).

  2. Warunki do wspierania osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć i zabaw wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

  3. Lekcje z języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych.

  4. Gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną.

  5. Zajęcia rytmiczno – taneczne

  6. Zajęcia umuzykalniające organizowane przez szkołę Yamaha

  7. Udział dzieci w teatrzykach, koncertach, balu karnawałowym

  8. Zajęcia edukacyjne z udziałem zaproszonych gości

  9. Nowoczesne pomoce edukacyjne

  10. Zajęcia z elementami integracji sensorycznej oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Wyżywienie całodzienne – 14 zł/dzień cztery posiłki

– śniadanie

– drugie śniadanie

– obiad catering – zupa i drugie danie

– podwieczorek

BRAK WPŁATY WPISOWEGO !!!

W przypadku nieobecności dziecka odliczana jest opłata za posiłki. Opłata abonamentowa nie ulega zmianie i płatna jest w całości do 5-go każdego miesiąca na rachunek bankowy podany w zakładce KONTAKT