Ramowy plan dnia dla grupy

2,5-3-latków ,, Tygryski”

6:30-9:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy indywidualne i grupowe, swobodne i inicjonowane przez nauczyciela.

9:00-9:20

Śniadania mleczne.

9:20-9:30

Czynności samoobsługowe , toaleta ,mycie zębów.

9:30 – 10:15

Zajęcia edukacyjne wg podstawy programowej.

10:15 – 10:30

II śniadanie.

10:30 – 11:20

Zajęcia dodatkowe

11:20 – 11:45

Obiad-drugie danie.

11:45 – 13:45

Czynności samoobsługowe przed snem, odpoczynek poobiedni-leżakowanie

13:45 – 14:15

Obiad-pierwsze danie i deser

14:15 – 17:30

Zajęcia z j. angielskiego dwa razy w tygodniu

Zabawy indywidualne lub grupowe (w sali lub na świeżym powietrzu).

Podwieczorek.

Rozchodzenie się dzieci do domów.

Podstawowa programowa realizowana w godzinach 8:00 – 13:30

Ramowy plan dnia dla grupy

4latków – „Motylki

6.30 – 9.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy indywidualne i grupowe, swobodne i inicjowane przez nauczyciela.

9.00 – 9.20

Śniadanie

9.20 – 9.30

Czynności samoobsługowe, toaleta, mycie zębów

9.30 – 10.20

Zajęcia edukacyjne wspierające rozwój dziecka według podstawy programowej

10.20 – 10.30

Drugie śniadanie

10.30 – 11.30

Zajęcia na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy swobodne i inicjowane przez nauczyciela/zajęcia dodatkowe

11.30 – 11.45

Obiad – drugie danie

11.45 – 13.30

Czynności samoobsługowe przed snem. Leżakowanie

13.30 – 13.45

Obiad – pierwsze danie i deser

13.45 – 17.30

Zabawy zorganizowane i spontaniczne w sali lub na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (w zależności od dnia).

Podwieczorek.

Rozchodzenie się dzieci do domów.

Ramowy plan dnia dla grupy

5latków – Dinusie

6.30 – 9.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy indywidualne i grupowe, swobodne i inicjowane przez nauczyciela

9.00 – 9.30

I śniadanie.

Czynności samoobsługowe

9.30 – 10.20

Dydaktyczne zajęcia programowe

10.20 – 10.30

II Śniadanie.

Czynności samoobsługowe

10.30 – 11.30

Zajęcia na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze/

Zajęcia dodatkowe

11.30 – 12.00

Obiad – drugie danie.

Czynności samoobsługowe

12.00 – 12.30

Odpoczynek poobiedni.

Zabawy o charakterze relaksacyjnym

12.30 – 13.30

Zajęcia i gry stolikowe – dowolne i inicjowane przez nauczyciela

Zajęcia z języka angielskiego

13.30 -14.00

Obiad – zupa i deser.

Czynności samoobsługowe

14.00 – 17.30

Zabawy indywidualne i grupowe.

Podwieczorek.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

Ramowy plan dnia dla zerówki,, Żabki

6.30 – 9.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola; aktywność własna dzieci
• zabawy w kącikach zainteresowań

9.00 – 9.30

I Śniadanie

9.30 – 10.15

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową

10.15–10.30

II śniadanie

10.30–11.20

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym
• zabawy organizowane i swobodne
• ćwiczenia i zabawy ruchowe • obserwacje

11.30–12.00

Obiad – II danie

12.00–12.30

Odpoczynek poobiedni:

czytanie bajek • relaksacja przy muzyce

12.30–13.45

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową;

zajęcia dodatkowe realizowane w ramach podstawy programowej

13.45 – 14.00

Obiad – I danie

14.00–15.30

Zajęcia dodatkowe wynikające z planu:

ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych

ćwiczenia grafomotoryczne
• indywidualne zajęcia korekcyjne

zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci • zabawy tematyczne
• zabawy na świeżym powietrzu

15.30–15.45

Podwieczorek

16.00–17.30

Zabawy indywidualne i grupowe;

rozchodzenie się dzieci do domu