Adaptacja to przystosowanie do nowego środowiska, do nowych sytuacji i warunków. Dla małego dziecka takim środowiskiem, otoczeniem społecznym jest przedszkole, gdzie zdobywa ono pierwsze doświadczenia społeczne. Bardzo ważne jest by te doświadczenia przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa.

Przyczyny trudności adaptacyjnych dzieci:

U dzieci 3-letnich mamy do czynienia z szeregiem czynników utrudniających rozpoczynanie edukacji przedszkolnej tj.:

  • zdenerwowanie i przeżycia rodzica związane z oddaniem dziecka do przedszkola;
  • brak zaufania do personelu przedszkolnego, który w obecnych czasach jest doskonale przygotowaną i wykształconą kadrą (zwłaszcza nauczycielki);
  • trudności w nawiązaniu kontaktu z personelem i grupą rówieśników;
  • poznanie otoczenia przedszkolnego i opanowanie nowej przedszkolnej przestrzeni;
  • poznanie funkcji pomieszczeń i sposobów korzystania ze znajdujących się tam urządzeń (zwłaszcza ubikacja, łazienka i szatnia);
  • poznanie organizacji dnia w przedszkolu i związaną z tym orientacją czasową;
  • przyswojenie wymagań dotyczących współżycia w grupie.

Dodaj komentarz