Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

Dziecko krytykowane uczy się potępiać.
Dziecko otoczone
wrogością uczy się agresji.
Dziecko żyjące w
strachu uczy się lękliwości.
Dziecko doświadczające
litości uczy się rozczulać nad sobą.
Dziecko
wyśmiewane uczy się nieśmiałości.
Dziecko otoczone
zazdrością uczy się zawiści.
Dziecko zawstydzane uczy się poczucia winy.
Dziecko
zachęcane uczy się wiary w siebie.
Dziecko otoczone
wyrozumiałością uczy się cierpliwości.
Dziecko
chwalone uczy się wdzięczności.
Dziecko
akceptowane uczy się kochać,
Dziecko otoczone aprobatą uczy się lubić samego siebie.
Dziecko darzone
uznaniem uczy się, że dobrze mieć cel.
Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić, uczy się hojności.
Dziecko traktowane
uczciwie uczy się prawdy i sprawiedliwości.
Dziecko żyjące w poczuciu
bezpieczeństwa uczy się ufności.
Dziecko otoczone
przyjaźnią uczy się radością życia.
Jeżeli żyjesz w
spokoju, twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.

W jakim otoczeniu żyje twoje dziecko?

Doroty Law Nolte

Pomyślmy, jak wychowujemy własne dziecko? Jakimi jesteśmy rodzicami? Niech pomocą będzie chwila refleksji nad cytowanym powyżej tekstem a także listem, który mógłby być również listem Twojego dziecka

Dodaj komentarz