CHORE DZIECKO W PRZEDSZKOLU

Często zdarza się, że rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci kaszlące, zakatarzone a czasem nawet nieznacznie gorączkujące. Dlatego chcemy przekazać ważne informacje, aby uzmysłowić rodzicom jak jest to niebezpieczne dla ich dziecka i pozostałych dzieci.

UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

 • Warto zdać sobie sprawę, jakie powikłania i konsekwencje zdrowotne niesie ze sobą niewyleczona do końca choroba. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

 • Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencja tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe konsekwencje zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

 • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 • Pracownicy przedszkola nie posiadają uprawnień do podawania dziecku lekarstw bez względu na to, czy jest to zwykły syrop na kaszel czy antybiotyk. Nie wynika to ze złej woli, lecz z obawy przed reakcją organizmu dziecka na lek. Po podaniu dowolnego leku może dojść do reakcji alergicznej lub innych powikłań zdrowotnych, a placówka nie dysponuje środkami do udzielenia dziecku pomocy w takiej sytuacji.

 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach – opiekunach prawnych.

Krótki plan działania placówki przedszkolnej w przypadku złego stanu zdrowia dziecka:

Kiedy należy zabrać chore dziecko do domu?

Dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, jego stan wymaga fachowej opieki medycznej lub jeśli naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą.

Objawy zaobserwowane u dziecka upoważniające nauczyciela do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu:

 • ZACHOWANIE: dziecko wykazuje objawy nadmiernego zmęczenia, jest apatyczne lub nadmiernie poirytowane, płacze częściej niż zwykle, pokłada się, nie chce brać udziału w zajęciach.

 • SKÓRA: jeżeli na skórze pojawi się wysypka, wzmożony świąd, temperatura ciała jest podwyższona.

 • OCZY: zapalenie spojówek (oko jest zaczerwienione, zbiera się wydzielina ropna, która wycieka lub zasycha w oku ).

 • UKŁAD ODDECHOWY: dziecko ma problemy z oddychaniem, oddech świszczący, charczący lub zmieniony głos (chrypka), występuje kaszel, katar.

 • UKŁAD TRAWIENNY: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich godzin wymiotowało, ma nudności, bóle brzucha.

 • JAMA USTNA: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenia, ślina wycieka dziecku z ust, skarży się na ból zęba.

PAMIĘTAJMY, ŻE:

 • Przedszkole zawiadamia rodziców o chorobie dziecka i odseparowuje je od innych dzieci, jeżeli stwierdzono któryś z wymienionych wyżej objawów sugerujących chorobę.

 • Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń.

 • O dniu powrotu dziecka do przedszkola decyduje lekarz.

 • Dziecko leczone z powodu chorób nie wymagających kontroli lekarza powraca do przedszkola po ustąpieniu wszystkich objawów chorobowych.

 • W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel poprosi Rodziców o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych.

 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

 • Katar to także choroba.

 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były stale aktualne.